Over het kunstwerk

image

Ku, the Void is een synthetische, live gegenereerde audiovisuele ervaring die gehackte wetenschappelijke technologie combineert met op maat ontwikkelde software om het efemere/immateriële te onderzoeken. Overvloedig en constant veranderd oscilloscopisch beeldmateriaal wordt via een computerbeeld gesynchroniseerd met een rijke, responsief gesynthetiseerde soundscape. In dit hybride systeem functioneren snel reagerende, fluctuerende analoge signalen, gesofisticeerde gegevensanalyse en menselijke intuïtie samen als één coherent levend wezen. Ku, is een Japans woord, dat meestal wordt vertaald als leegte, lucht of hemel. Het verwijst vooral naar dingen die onze dagelijkse ervaring overstijgen en uit zuivere energie bestaan. Het visuele onderzoek van Ran Ancor spitst zich toe op dat zuiver licht. Met oscilloscopen komen we dicht bij het zien van zuiver licht zonder referentieobjecten, en zijn we tegelijk in staat om de lichtbron en haar geproduceerde beelden te manipuleren en onderzoeken. Onvoorspelbaarheid en de drang om iets herkenbaars te ontdekken in de abstractie staat centraal in dit kunstwerk.

Ku, the Void is een synthetische, live gegenereerde audiovisuele ervaring die gehackte
wetenschappelijke technologie combineert met op maat ontwikkelde software om het efemere/immateriële te onderzoeken. Overvloedig en constant veranderend oscilloscopisch beeldmateriaal wordt via een computerbeeld gesynchroniseerd met een rijke, responsief gesynthetiseerde soundscape. In dit hybride systeem functioneren snel reagerende, fluctuerende analoge signalen, gesofisticeerde gegevensanalyse en menselijke intuïtie samen als één coherent
levend wezen. Mensen nemen licht meestal waar als het wordt gereflecteerd door andere objecten.
In zeldzame gevallen kan licht worden waargenomen als een concreet fenomeen ? bijvoorbeeld als we naar een open vuur, een gloeilamp of naar sterren in de lucht kijken. Met oscilloscopen komen we dicht bij het zien van zuiver licht zonder referentieobjecten, en zijn we tegelijk in staat om de lichtbron en haar geproduceerde beelden te manipuleren en onderzoeken. Het visuele onderzoek van Ran Ancor spitst zich toe op zuiver licht. Hij gebruikt analoge hardware om signalen om te zetten in abstracte, veranderlijke lichtvormen. Een zekere graad aan onvoorspelbaarheid, ruis en het gebrek aan kwantisatie in analoge systemen, produceert ogenschijnlijk organische esthetica?s en gedragingen. Dit creëert een ongewone situatie voor onze perceptie, die constant probeert om iets herkenbaars te ontdekken in de abstracte, maar organische vormen. Ku, de naam van het project, is een Japans woord, dat meestal wordt vertaald als leegte, maar het kan ook lucht of hemel betekenen. De Ku die dit werk probeert op
te wekken, verwijst naar dingen die onze dagelijkse ervaring overstijgen, vooral naar dingen die uit zuivere energie bestaan. Ku staat voor geest, gedachte en creatieve energie, en ook voor ons vermogen om te denken en te communiceren. Ku is niet de leegte in de zin van het niets, maar is een totaliteit, een universele vrijheid die de normale levensomstandigheden overstijgt.