Over het kunstwerk

image

Voice of Nature visualiseert de toestand van een boom door middel van real-time data om te wijzen op de urgentie van de onmiskenbare klimaatsverandering. De digitale installatie gebruikt real-time data afkomstig van aan een boom bevestigde sensoren. Het algoritme kan elke seconde een jaarring genereren, die het welzijn van de boom aangeeft en de impact van de omgevingsveranderingen die op dat moment bezig zijn. De jaarringen worden op een bijna meditatieve manier gevisualiseerd op een reusachtige aura-achtig scherm achter de boom. De sensoren meten factoren als het PAR-lichtspectrum, vochtigheidsgraad, bodemtemperatuur, neerslag, luchtkwaliteit en CO²-concentraties. De boom reageert op menselijke aanraking, waardoor Voice of Nature op een poëtische manier aangeeft dat de mensheid een grote impact heeft op de klimaatsverandering. Door de boom aan te raken, wordt het ritme van het kunstwerk rustiger of groeit zijn energieniveau. Dit geeft de toeschouwer de boodschap dat hij zelf iets kan doen en weerlegt het deprimerende idee dat hij machteloos is.

Voice of Nature visualiseert de toestand van een boom door middel van realtime data om te wijzen op de urgentie van de onmiskenbare klimaatsverandering. De digitale installatie gebruikt realtime data die het welzijn van een boom weergeven om ons te waarschuwen voor de klimaatsproblematiek. ?Bomen en hun ringen zijn gegevenscapsules die de veranderingen in het klimaat in de loop der jaren weergeven. Veranderingen in het milieu en de impact van pollutie kunnen afgelezen worden in de ringen die de jaarlijkse groeiritmes weergeven. Met de veranderingen, die almaar sneller gaan, hebben we geen
tijd om jaren op deze gegevens te wachten? zegt Biersteker. ?Het is tijd om het proces te versnellen tot een menselijk tempo en digitale data te gebruiken om te laten zien wat de natuur ons probeert te vertellen.? Gebruikmakend van realtime data afkomstig van aan een boom bevestigde sensoren,
kan het algoritme elke seconde een jaarring genereren, die het welzijn van de boom aangeeft en de impact van de omgevingsveranderingen die op dat moment bezig zijn. De jaarringen worden op een bijna meditatieve manier gevisualiseerd op een reusachtig auraachtig scherm achter de boom. De sensoren meten factoren als het PAR-lichtspectrum, vochtigheidsgraad, bodemtemperatuur, neerslag, luchtkwaliteit en CO2-concentraties. Met deze gegevens wordt een ring gegenereerd die per seconde de groeisnelheid van de boom aangeeft. Zo is een stijging in de luchtverontreiniging of een verminderde lichtinval direct zichtbaar op het reusachtige scherm. De boom reageert op menselijke aanraking,
waardoor Voice of Nature op een poëtische manier aangeeft dat de mensheid een grote impact heeft op de klimaatsverandering. Door de boom aan te raken, wordt het ritme van het kunstwerk rustiger of groeit zijn energieniveau. Dit geeft de toeschouwer de boodschap dat hij zelf iets kan doen en weerlegt het deprimerende idee dat hij machteloos is.