Over het kunstwerk

image

In Game over and over bestrijden twee gerobotiseerde artefacten, elk voor een eigen scherm geplaatst, elkaar in een eindeloos en absurd videogame dat ze automatisch controleren. De robots zijn gereduceerd tot een minimalistische, gemechaniseerde evocatie van het hoofd van een gamer die voor een scherm zit. De confrontatie is eindeloos, de spelers kunnen niet winnen, verliezen of sterven. Het werk speelt met het fenomeen van inversie: de menselijke toeschouwers kijken naar machines die zich in een positie bevinden die meestal door mensen wordt ingenomen. De rollen worden hier omgekeerd. De mensen worden toeschouwers van machines die tegenover elkaar staan en die interageren via andere machines. Game over and over stelt de fundamentele vraag of een totaal geautomatiseerde wereld ons nog nodig heeft. Kunnen machines opwinding ervaren of andere gevoelens die inherent zijn aan menselijke activiteiten zoals games en competitie?

In Game over and over bestrijden twee gerobotiseerde artefacten ? elk voor een eigen scherm geplaatst ? elkaar in een eindeloos en absurd videogame dat ze automatisch controleren. De robots zijn gereduceerd tot een minimalistische, gemechaniseerde evocatie van het hoofd van een gamer die voor een scherm zit. Het spel op het scherm is gebaseerd op het ontwerp van ouderwetse, klassieke videospelletjes als Space Invaders of de 3D-grafische wereld van de oude Vextrex-console. De confrontatie is eindeloos: elke tegenstander doorkruist een veld van asteroïden waarop ze verwoed schieten, maar het spel eindigt nooit. De spelers kunnen niet winnen, verliezen of sterven. Het werk speelt met het fenomeen van inversie: de menselijke toeschouwers kijken naar machines die zich in een positie bevinden die meestal door mensen wordt ingenomen. De rollen worden hier omgekeerd. De mensen
worden toeschouwers van machines die tegenover elkaar staan en die interageren via andere machines. De robots/spelers vervullen hun plicht echter met het mechanische en obsessionele gedrag dat inherent is aan hun artificiële conditie. Game over and over stelt de fundamentele vraag of een totaal geautomatiseerde wereld ons nog nodig heeft. Kunnen machines opwinding ervaren of andere
gevoelens die inherent zijn aan menselijke activiteiten zoals games en competitie?